หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

กิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านหนองฮางร่วมกันปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ 6 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านหนองฮางและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 3 สิงหาคม 2559