หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ทหารพบนักเรียนเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายคสช.
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
คณะครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2559

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 ต่อไป