หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ 6 สิงหาคม 2559