หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ผลงานของเรา 
      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ชัยชนะของเรา 
       รางวัลชนะเลิศ เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ความภูมิใจของเรา 
       รางวัลชนะเลิศ เซปัคตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คนเก่งของเรา 
       ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุรีย์นิภา  เชื้ออ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบ
คนเก่งของเรา 
      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัญญา  แสงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8
ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ปี 2559 
       นางกัณฐิกา  เกื้อทาน และนางมณี  สมพงษ์ นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2  เข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ปี 2559 
       นางบังอร  แสนสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมประกวดกิจกรรมโครงงานท้องถิ่น
แข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
       ด.ญ.สุชาวดี  บุญยิ่ง ตัวแทนกิจกรรมเขียนเรียงความ ป.4-6 ด.ญ.พรสวรรค์  คำแพง ตัวแทนกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ ม.1-3